Presenteras av:

Rapporten som kartlägger strukturer och mönster av det politiska ledarskapet.

Det är valår i år och därför undersöker Rättvisaren 2022 hur det politiska ledarskapet gestaltas i nyhetsmedier, beroende på bland annat kön och ålder.

Vilka får höras och synas – vilka inte? Och hur väl stämmer representationen i den politiska medierapporteringen överens med hur den ser ut i våra folkvalda församlingar?

Rättvisaren 2022 kartlägger och beskriver också de visuella strukturer och mönster som finns i gestaltningen av det politiska ledarskapet. Finns det likheter och olikheter i hur politiska ledare med olika utseende porträtteras? Och skiljer det sig åt i riks- och lokalmedierna?

Några Key fidnings
från Rättvisaren 2022

”Statsministereffekten”

Statsminister Magdalena Andersson har haft en central roll i media.
Är det kvinnorna som kommer ta över politiken?

Representationen är övervägande vit

I lokalmedia nära uteslutande vit och i riksmedia återfinns icke-vit representation. Men hur ser representationen ut i riksmedia? Och finns det skillnader mellan nationell och lokal nyhetsrapportering?

Åldersgrupper, kroppsvariationer och synliga funktionshinder

Vilken åldersgrupp är representerad i bild? Inkluderas det olika kroppsvariationer i politiken? Är synliga funktionshinder förekommande?

Några Key fidnings från Rättvisaren 2022

”Statsministereffekten”

Statsminister Magdalena Andersson har haft en central roll i media.
Är det kvinnorna som kommer ta över politiken?

Representationen är övervägande vit

I lokalmedia nära uteslutande vit och i riksmedia återfinns icke-vit representation. Men hur ser representationen ut i riksmedia? Och finns det skillnader mellan nationell och lokal nyhetsrapportering?

Åldersgrupper, kroppsvariationer och synliga funktionshinder

Vilken åldersgrupp är representerad i bild? Inkluderas det olika kroppsvariationer i politiken? Är synliga funktionshinder förekommande?

FILM

FILM

RAPPORT

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet:

RAPPORT

Här kan du ladda ner rapporteni sin helhet:

PRESSRUM

Dagens Media – 12-05-22

ETC- 28-06-22

Landets Fria Tidning – 03-05-22

Fempers – 05-05-22

Ordfront Magasin – 03-05-22

Nerikes Allehanda – 04-08-22

Journalisten – 28-04-22

Dagens Opinion – 05-05-22

Instagram – 01-06-22

TV4 – 20-07-22

Senioren – 05-08-22

Instagram – 22-04-22

OM OSS

Studien Rättvisaren produceras av Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo. Läs mer om Mediekompaniet här.

Ansvarig utgivare

Lita Nazar, Mediekompaniet:
lita.nazar@mediekompaniet.com

OM OSS

Studien Rättvisaren produceras av Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo. Läs mer om Mediekompaniet här.

Ansvarig utgivare

Lita Nazar, Mediekompaniet:
lita.nazar@mediekompaniet.com