Vi ställer oss frågan:
Vilken roll har svenska nyhetsmedier i vårt samhälle?

 

I tider av faktaresistens och desinformation vet vi att trovärdighet och oberoende journalistik värderas allt högre.

Nyhetsmedier har en viktig demokratisk funktion. Innehållet speglar vår samtid och människorna som lever i den. Men ges alla plats och får synas på samma villkor?

RÖSTER OM RÄTTVISA

Charleen, 20 år

”Att alla ska komma till tals i nyhetsmedia är viktigt för att alla ska känna sig representerade. För att man ska känna att man är hörd helt enkelt.”

Pap, 21 år

”Om man är en framgångsrik människa spelar det ingen roll vart man kommer ifrån, bara man har ögon på sig så vill de skina ljus på den personen.”

KVINNOR LEVER I MEDIERS SKUGGA

Medierapporteringen är till mångt och mycket ojämställd. Det visar sig att kvinnor inte får synas i lika stor utsträckning som män – oavsett ålder, yrke eller funktion. Endast inom de ämnen där kvinnor utgör en överväldigande majoritet bland de yrkesverksamma, så som skola/utbildning och vård/omsorg, ges de större plats. Allra tydligast är det för gruppen kvinnor över 50 år, där gapet är ännu större. Något som gör att kvinnor i snitt lever i medieskugga under större delen av sina vuxna liv. Trots en medellivslängd längre än män.

Rättvisaren 2019 visar att män står för två tredjedelar av den mediala närvaron. Sett till utrikesrapporteringen i undersökningen är könsfördelningen ännu skevare då 22 procent är kvinnor och 78 procent är män.

När kvinnors och mäns medienärvaro bryts ner på åldrar ökar gapet mellan andel av befolkningen och andel representation i medierna med stigande ålder. I åldersgruppen 50-64 år är knappt tre av tio en kvinna. Medan män i samma ålder står för 72 procent.

Rättvisaren 2019 visar att män står för två tredjedelar av den mediala närvaron. Sett till utrikesrapporteringen i undersökningen är könsfördelningen ännu skevare då 22 procent är kvinnor och 78 procent är män.

När kvinnors och mäns medienärvaro bryts ner på åldrar ökar gapet mellan andel av befolkningen och andel representation i medierna med stigande ålder. I åldersgruppen 50-64 år är knappt tre av tio en kvinna. Medan män i samma ålder står för 72 procent.

Rättvisaren 2019 visar att män står för två tredjedelar av den mediala närvaron.
Sett till utrikesrapporteringen i undersökningen är könsfördelningen ännu skevare då 22 procent är kvinnor och 78 procent är män.

När kvinnors och mäns medienärvaro bryts ner på åldrar ökar gapet mellan andel av befolkningen och andel representation i medierna med stigande ålder.
I åldersgruppen 50-64 år är knappt tre av tio en kvinna. Medan män i samma ålder står för 72 procent.

FILMER

RAPPORT

Ladda ner Rättvisaren 2019.

PRESSRUM

Expressen – 27-11-19

SB – 3-12-19

Omni – 27-11-19

HD – 27-11-19

GP – 12-12-19

NSD – 27-11-19

Resumé – 15-12-19

Journalisten – 29-11-19

Aftonbladet – 27-11-19

Aftonbladet – 28-11-19

Nerikes Allehanda – 30-11-19

UNT – 27-11-19

Allas – 20-12-19

ETC – 28-11-19

BLT – 27-11-19

Borås Tidning – 8-12-19

Svenska Dagbladet – 29-11-19

Corren – 27-11-19

IT Hållbarhet – 10-12-19

Sydsvenskan – 27-11-19

VT – 27-11-19

ETC – 31-12-19

Sydsvenskan – 28-11-19

Strömstads Tidning – 27-11-19

OM OSS

Mediekompaniet ägs av svensk lokalmedia och representerar över 100 olika titlar runtom i landet. Vi jobbar med att stärka oberoende lokal journalistik.
Våra team i Stockholm och i Göteborg skräddarsyr, paketerar och distribuerar kommunikation tillsammans med några av Sveriges största annonsörer.

BAKGRUND

Rättvisaren gavs tidigare ut av Rättviseförmedlingen mellan åren 2015-2018. I början av 2019 lade Rättviseförmedlingen ned sin verksamhet. Från och med 2019 ges Rättvisaren ut av Mediekompaniet.

KONTAKT

Lita Nazar, Mediekompaniet:
lita.nazar@mediekompaniet.com